Skip to main content

You are here

Gypsy Industry

A month ago we published a report on "Overrepresentation of Romani Children in '...

European Roma Rights Centre - 1 hour 28 min ago
A month ago we published a report on "Overrepresentation of Romani Children in 'Special Schools' in Serbia".

As a follow-up we produced a legal briefing on the segregation of Roma students in special education that you can check here:
--> http://www.errc.org/cms/upload/file/factsheet-on-special-education-segregation-25-march-2014.pdf


A Long Way to Go: Overrepresentation of Romani Children in “Special Schools” in Serbia
www.errc.org

"A decade after countries with large Roma populations started joining the EU, th...

European Roma Rights Centre - 5 hours 47 min ago
"A decade after countries with large Roma populations started joining the EU, the bloc is aiming to raise their standard of living."

In Eforie, Romania, more than 100 Roma had their homes demolished by the local government in September 2013 and were left without alternative accommodation. The ERRC is litigating the case.


EU aims to address Roma poverty a decade after countries with large Gypsy populations joined bloc.
online.wsj.com
A decade after countries with large Roma, or Gypsy, populations started joining the EU, the bloc is aiming to overcome centuries of discrimination that have kept the Roma disproportionately uneducated, jobless and poor.

Center for European Studies at New York University - May 2, 2014: Ethel Brooks,...

Roma Virtual Network on fb - Tue, 04/22/2014 - 1:26pm
Center for European Studies at New York University - May 2, 2014: Ethel Brooks, "Fraught Intimacies: Entwined Histories - Jews, Romani, German - of the (Post) Holocaust"
http://gendertransformationeurope.wordpress.com/2014/04/20/may-2-2014-ethel-brooks-fraught-intimacies-entwined-histories-jews-romani-german-of-the-post-holocaust/


May 2, 2014: Ethel Brooks, "Fraught Intimacies: Entwined Histories — Jews, Romani, German — of...
gendertransformationeurope.wordpress.com
Please join us for a talk on May 2, 4:30 – 6 p.m. Ethel Brooks, associate professor, Departments of Women's and Gender Studies and Sociology, Rutgers University "Fraught Intimacies: Entwined Histor...

Petition: Minister Chris Alexander: Let the Pusuma family stay in Canada http://...

Roma Virtual Network on fb - Tue, 04/22/2014 - 12:42pm
Petition: Minister Chris Alexander: Let the Pusuma family stay in Canada
http://www.change.org/petitions/minister-chris-alexander-let-the-pusuma-family-stay-in-canada


Minister Chris Alexander: Let the Pusuma family stay in Canada
www.change.org
The Pusuma family needs our help right now to stay in Canada, and stay safe. Jozsef, Timea, and their daughter Viktoria, fled Hungary 4 years ago....

Romedia Foundation Article: Roma Slavery In The Romanian Territories: A Catch-22...

Roma Virtual Network on fb - Tue, 04/22/2014 - 12:40pm
Romedia Foundation Article: Roma Slavery In The Romanian Territories: A Catch-22 Of History And Recognition
http://romediafoundation.wordpress.com/2014/04/18/roma-slavery-in-the-romanian-territories-a-catch-22-of-history-and-recognition/


Roma Slavery in the Romanian Territories: A Catch-22 of History and Recognition
romediafoundation.wordpress.com
“Madness! Madness! The hordes are at the gates!” For almost five centuries, Roma lived as slaves in the Romanian Principalities, from the moment of their birth, as the code of Wallachia mentions in...

Southeast European times: Macedonia promotes education for Roma population http:...

Roma Virtual Network on fb - Tue, 04/22/2014 - 11:50am
Southeast European times: Macedonia promotes education for Roma population
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2014/04/21/feature-01


Macedonia promotes education for Roma population
setimes.com
The government and civil society are funding and implementing programmes for young Roma to attend school and improve their social integration.

Petition: Minister Chris Alexander: Let the Pusuma family stay in Canada http://...

Roma Virtual Network on fb - Tue, 04/22/2014 - 4:45am
Petition: Minister Chris Alexander: Let the Pusuma family stay in Canada
http://www.change.org/petitions/minister-chris-alexander-let-the-pusuma-family-stay-in-canada


Minister Chris Alexander: Let the Pusuma family stay in Canada
www.change.org
The Pusuma family needs our help right now to stay in Canada, and stay safe. Jozsef, Timea, and their daughter Viktoria, fled Hungary 4 years ago....

CfA: University of Graz: Grants for outstanding students from SEE - Go Styria ht...

Roma Virtual Network on fb - Mon, 04/21/2014 - 7:56pm
CfA: University of Graz: Grants for outstanding students from SEE - Go Styria
https://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/


GO STYRIA - Office of International Relations
international.uni-graz.at
In cooperation with the University of Graz, the Province of Styria has been offering a new grant for outstanding students from South-Eastern European countries – “Go Styria!”. In the winter semester 2014/2015 a total of 50 scholarship months can be awarded.

The first Roma representative from Croatia, Ana Dalipovski, is nominated for ele...

Roma Virtual Network on fb - Mon, 04/21/2014 - 11:21am
The first Roma representative from Croatia, Ana Dalipovski, is nominated for elections to European Parliament! Te trais thaj te aves baxtali, draga Ana!


Chronik-Fotos
ANA DALIPOVSKI PRVA ROMKINJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EVROPSKOM PARLAMENTU

Beograd, 20.04.2014. (NIAR) – Predsednica za provedbu integracije Roma u EU u Hrvatskoj Ana Dalipovski, koja ispred partije Snaga Roma Hrvatske učestvuje na predstojećim izborima za Evropski parlament, mogla bi postati prva Romkinja poslanik u toj evropskoj instituciji.

Dalipovska, koja je 3. na listi partije Snaga Roma Hrvatske, kaže da bi bilo značajno da Romi budu predstavljeni u Evropskom parlamentu jer bi to omogućilo aktivnije uključivanje evropskih institucija u rešavanje pitanja položaja Roma u Hrvatskoj.

Demokratija i demokratska prava moraju omogučiti mom romskom narodu mnogo veća i šira prava. Ova prava moraju pustiti korene najpre u Evropskom parlamentu. Romi žive u Evropi od 15. veka i ovaj narod, posle viševekovnih progona i pogroma, genocida i ponovnih progona i pogroma, ne treba i ne sme ostati bez glasa. Dalipovska je izjavila, da će Evropski parlament biti na dobitku ukoliko se u njegovim poslaničkim klupama nađu i predstavnici romskog naroda.

Kada je reč o Romima, Dalipovska je naglasila da bi trebalo na početku da bude svima jasno, da stanje više niti može, niti sme da bude takvo da će neko da nam daje prava, pre svega, gradjanskih, ljudskih i nacionalnih, ne možemo niti želimo otudjivati i ma kome dozvoliti da oni od sada odlulčuju o našim pravima. Romi su stotinama godina na teritorije Jugoistočne Evrope bili izvan politike tj. nisu mogli zbog različitih uzroka i razloga da ostvaruju ni svoja politička ni svoja gradjanska a naravno i samim tim i svoja nacionalna prava.

Prema tome, ja istovremeno koristim priliku da apelujem na naše sunarodnike da se u okviru naše partije, ili zajedno sa ostalim partijama demokratskoga tipa, demokratskih programa, bore za prava svih gradjana svih naroda pa samim tim naravno i za svoja vlastita ljudska prava, gradjanska i nacionalna prava.

Zastupam kategorički princip da se humani ciljevi ne mogu postići nehumanim sredstvima, i to ćemo odlučno u svim prilikama braniti. Zatim, zalagaću se da politika mora da počiva na humanim ciljevima i demokratskim načelima, da se vodi isključivo demokratskim sredstvima i ostvaruje na demokratski način.

Zalagaću se za potpuno poštovanje nacionalne ravnopravnosti i njeno ostvarivanje u svim oblastima od dna do vrha, a u skladu sa osnovnim načelima slobode, demokratije i nacionalne ravnopravnosti.

Između ostalog, ono što je karakteristično, ja sam imala prilike da čitam programe i ostalih partija, je to, što će se naša partija boriti i za to da niko ne sme da bude podvrgnut nasilju, da je ljudski život za našu partiju najveća svetinja i niko nema prava odlučivanja o životu ljudi i cilju života, te u tom smislu zalagaću se za stabilni socijalni sistem čiji je uslov zdrava privreda, cilj zdravo društvo, da svako ima pravo na život dostojan ćoveka i to se pravo u svim prilikama mora poštovati i ostvarivati.

Odlučno braniću pravo na zdravu čovekovu okolinu i životnu sredinu, i ono što je posebno interesantno i što se ne nalazi u programima drugih partija to je da se zalažem za neograničeno pravo na azil, jer kada je reč o demokratskoj i slobodnoj zemlji, to pravo mora po našem sudu biti omogućeno svakom gradjaninu koji želi da živi u zemljama Istočne i Zapadne Evrope.

Naravno, polazim, kada je reč o našim ciljevima, od toga da put ka slobodi jeste u razumevanju i borbe protiv neslobode i svih oblika i vidova obespravljenosti čoveka, naroda i narodnosti, zatim ukidanje partijske države i uspostavljanje pravne države, ukidanje monopola vlasti što je preduslov za ostvarivanje naših ciljeva.

Zahtevaću da se utvrdi osnov socijalne sigurnosti ljudi naročito nezaposlenih, zalagaću se da predmet socijalne zaštite u prvom redu budu deca, bespomoćna i hendikepirana lica. To bi od prilike bilo ono osnovno na čemu ćemu ću insistirati pored, naravno niza drugih ciljeva počev od slobode štampe, zatim uredjivanja na zakonskom osnovu ravnopravnosti a kada je reč o Romima da se zalažem za punu nacionalnu ravnopravnsot tj, da se u punoj meri omogući obrazovanje i razvoj naše kulture na maternjem jeziku i da je svaki pokušaj da se to pravo spreči i onemogući nešto što treba tretirati kao aktivni pokušaj sprovodjenja genocida na kulturnom planu. Zalagaću se da imamo pravo na osnivanje svojih ustanova svojih kulturnih institucija itd. Pravo da se obezbedi učenje romskog jezika u školama, da se naša kultura razvija u dalekoj većoj meri. To bi bilo najkraće kada je reč o našem programu, načelima i ciljevima jedne političke stranke.

Ja ću se svakako zalagati za to da postoji jedan opšti program nacionalne emancipacije koji mora biti prihvaćen, s jedne strane od zemalja Balkana i Jogoistočne Evrope, i sdruge strane od svih njenih federalnih jedinica. Naravno, koristićemo se, da tako kažem mirnim i demokratskim sredstvima, jer to iziskuje i naš program ali i naše neotudjivo pravo je i pravo na obaveštavanje medjunarodne javnosti o tome u kojem i kakvom položaju živi romski narod u zemljama Balkana i Jogoistočne Evrope, pre svega kada je reč o ugrožavanju osnovnih ljudskih gradjanskih i nacionalnih prava jer je to takodje bitna odrednica naše stranke.

Najkraće kazano, mora se početi od onoga što je mudri filozof i Atinski državnik Solon kazao da osnovno pravo svakog čoveka i svakoga naroda, a to je zapravo minimum sigurnosti i pravde, jeste princip ,,da niko ne sme biti jak da bi drugome naneo jad” .

Za nas je značajno da Romi budu predstavljeni u Evropskom parlamentu kako bi ukupna problematika Roma, mogla da bude predstavljena na način koji odgovara našem viđenju stvari", rekala je Dalipovski za agenciju NIAR.

Za dobijanje mandata na ovim izborima biće, kako procenjuje Dalipovski, biti neophodno osvojiti između 35 i 40 hiljada glasova.

Izbori za Evropski parlament u Hrvatskoj biće održani 25. maja, a Hrvatska će zbog smanjenog broja mandata na nivou država članica EU, ovog puta imati jednog zastupnika manje, odnosno 11 mandata.

(NIAR) — mit <a href="https://www.facebook.com/ana.dalipovski" data-ft="&#123;&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;&#125;" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100003095739614&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3Anull%7D">Ana Dalipovski</a> und 47 weiteren Personen.

Audio Introduction of On-line Bulletin of Roma Virtual Network - 18 April 2014 h...

Roma Virtual Network on fb - Sat, 04/19/2014 - 5:58pm
Audio Introduction of On-line Bulletin of Roma Virtual Network - 18 April 2014
https://soundcloud.com/romavirtualnetwork/2014-04-18 (33:00 min.)


Audio Introduction of On-line Bulletin of Roma Virtual Network - 18 April 2014
Audio Introduction of On-line Bulletin of Roma Virtual Network - 18 April 2014.

Lola Hasani: I have a hope! I believe in Roma inclusion! http://www.enargywebzin...

Roma Virtual Network on fb - Sat, 04/19/2014 - 12:33am
Lola Hasani: I have a hope! I believe in Roma inclusion!
http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article348&lang=en


Enar Webzine - I have a hope! I Believe in Roma inclusion!
www.enargywebzine.eu
By Lolita Hasani, young 24-year-old Roma from Macedonia 18 April - 8 of April is the International day of Roma People! Today, as a young intellectual Roma girl I want to talk about hope!

The call for applications to RELP 2014-2015 is now open!

CEU Roma Access Program - Fri, 04/18/2014 - 4:27pm
The call for applications to RELP 2014-2015 is now open!


Roma English Language Program | Roma Access Programs
rap.ceu.hu
All enrolled students receive full scholarships for the entire period of the program. The financial aid covers travel to and from Budapest, tuition and fees, accommodation in the CEU Residence Center, health insurance, study materials, and living expenses.

Central European University in Budapest invites applications for a Roma English...

European Roma Rights Centre - Fri, 04/18/2014 - 4:26pm
Central European University in Budapest invites applications for a Roma English Language Program: an intensive, eight-month English language course for young, motivated Roma. All enrolled students receive full scholarships for the entire period of the program. Sharing is caring.


Roma English Language Program | Roma Access Programs
rap.ceu.hu
All enrolled students receive full scholarships for the entire period of the program. The financial aid covers travel to and from Budapest, tuition and fees, accommodation in the CEU Residence Center, health insurance, study materials, and living expenses.

FILL OUT THE NEW FACING FACTS SURVEY ON HATE CRIME TRAINING NOW! http://www.ceji...

Roma Virtual Network on fb - Fri, 04/18/2014 - 3:59pm
FILL OUT THE NEW FACING FACTS SURVEY ON HATE CRIME TRAINING NOW!
http://www.ceji.org/facingfacts/?p=663


FILL OUT THE NEW FACING FACTS SURVEY ON HATE CRIME TRAINING NOW! | Facing Facts!
www.ceji.org
After the success of the Facing Facts week-events we are even more convinced about the potential of training as a tool for social transformation in the battle against hate crimes.

Google News

YouTube News

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes